ebola

Ebola : Steun voor gezondheidspreventie in Guinee

Ebola: 1,5 miljoen euro voor lokale gezondheidscentra en gezondheidspreventie in Guinee

Vicepremier en minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo trekt 1,5 miljoen euro uit voor de ondersteuning van lokale gezondheidscentra in Guinee via UNICEF. Met het geld zal de VN-organisatie gezondheidspreventie en lokale gezondheidscentra ondersteunen in de zwaarst getroffen regio in Guinee.

België draagt op dit moment op verschillende vlakken bij aan de strijd tegen ebola in West-Afrika. Eén van de initiatieven is de aanwezigheid van het B-Life-Labo, het mobiel labo voor bloedanalyses in Guinee. Dit labo, bemand door B-FAST, laat toe om snelle bloedanalyses te doen van potentieel besmette patiënten. Om de epidemie duurzaam onder controle te krijgen is het van groot belang dat ook lokale gemeenschappen worden versterkt in hun capaciteiten om ebola te voorkomen en, in geval van besmetting, snel te detecteren.

Alexander De Croo maakt daarom 1,5 miljoen euro vrij voor het versterken van gezondheidspreventie en lokale gezondheidsfaciliteiten in de N’Zérékoré regio in Guinee, het epicentrum van de ebola-epidemie waar ruim 1 miljoen mensen wonen. Met het geld kan UNICEF de 3 Ebola Community Care Centers en meer dan 400 Community Watch Committees in de regio ondersteunen. Zij zijn de belangrijke schakel tussen de lokale gemeenschappen en gezondheidscentra, en zetten in op risicovoorlichting, gezondheidspreventie, een snelle identificatie van nieuwe gevallen en de tracering van contacten. Ook zullen communicatie-initiatieven worden opgezet in samenspraak met spirituele leiders en lokale verkozenen. Bedoeling is de bevolking verder bewust te maken rond goede hygiënische praktijken, hen te overtuigen van de voordelen van vroegtijdige behandeling en stigmatisering tegen te gaan.

Deze inspanningen komen bovenop de ruim 37 miljoen euro die ons land al ter beschikking stelde van humanitaire organisaties voor de bestrijding van de ebola-epidemie in West-Afrika. Sinds de uitbraak van de ebola-epidemie in maart 2014 vielen in Guinee, Liberia en Sierra Leone al 8.921 dodelijke slachtoffers (cijfers UNMEER, 3 feb 2015). In totaal werden 22.334 mensen besmet met het virus.

Ebola: 1.5 million euros for local health facilities and health prevention in Guinea

Deputy Prime Minister and Minister for Development Cooperation Alexander De Croo releases 1.5 million to UNICEF for the support of local health facilities in Guinea. With this money, the UN organization will support health prevention and community health centers in the most affected region in Guinea.

Currently, our country contributes in several ways to the fight against Ebola in West Africa. Amongst the initiatives, there is the presence of the B-Life Lab, a mobile laboratory for blood analysis in Guinea. This lab, staffed by B-FAST, is able to make rapid blood analysis of potentially infected patients. To get the epidemic under control, it is very important that local communities are strengthened in their capacity to prevent and, in case of contamination, to detect Ebola as soon as possible.

Therefore, Alexander De Croo releases 1.5 million euros to strengthen health prevention and local health facilities in the N’Zerekore region in Guinea, an area with more than one million inhabitants and the epicenter of the Ebola epidemic. With the money, UNICEF will be able to support 3 Ebola Community Care Centers and more than 400 Community Watch Committees in the region. They are the vital link between local communities and health centers. They focus on risk awareness, health prevention, rapid identification of new cases and contact tracing. Communication initiatives will also be developed in consultation with spiritual leaders and local elected officials. The aim is to make people more aware about good hygiene practices as well as to convince them of the benefits of early treatment, and finally to counter stigmatization.

These financial efforts come in addition of the more than 37 million euros that our country already made available to humanitarian organizations in their fight against the Ebola epidemic in West Africa. Since the outbreak of the Ebola epidemic in March 2014, 8.921 fatalities have been counted in Guinea, Liberia and Sierra Leone ( figures UNMEER , Feb 3, 2015). A total of 22 334 people have been infected with the virus.